Με σεβασμό στο παρελθόν, αντιλαμβανόμαστε το σήμερα και διαμορφώνουμε το αύριο

Γιατί να επιλέξω το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο

  • Για το Ισχυρό όνομα της ΔΕΗ

  • Γιατί η λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο είναι ενταγμένη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Α.Ε.

  • Γιατί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί το 1950, παράλληλα με τη ΔΕΗ, ως «Τμήμα Εκπαιδεύσεως και Οργανώσεως» έχοντας ως στόχο την επανακατάρτιση του τεχνικού προσωπικού

home_01
home_03
home_02
home_04

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής  και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ειδικότητες

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης. Προσφέρουμε προγράμματα κατά κύριο λόγο εστιασμένα στον Τομέα της Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στην κάθε περιοχή.

Τεχνικός Αυτοματισμών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» είναι ικανός να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος ικανός να

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο στην Κοζάνη στεγάζονται σε κτίρια 4.500 m2 σε έκταση 40 στρεμμάτων. Διαθέτουν 10 αίθουσες διδασκαλίας, 14 εργαστήρια και 1 αμφιθέατρο.

Τελευταία Νέα