ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Παροχές προς τους σπουδαστές​

 • Δωρεάν Πιστοποίηση Γνώσεων Η/Υ, σε συνεργασία με ανάλογο φορέα.
 • Παροχή δυνατότητας στους σπουδαστές, παρακολούθησης μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας e-learning της ΔΕΚΠ
 • Μεταφορά των σπουδαστών με μισθωμένα λεωφορεία από και προς τις Δομές μας.
 • Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες της Επιχείρησης

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Στo I.I.E.K.  ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου:

 • Γενικού,
 • ΤΕΛ,
 • ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ

Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων (Ενιαίων / Γενικών) ,   για 4 εξάμηνα φοίτησης.

Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα.

Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.

Επίσης, γίνονται δεκτοί αντίστοιχα φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ, που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι και επαγγελματίες που δε διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 5ου επιπέδου.

Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
 3. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Ασθενείας.
 5. Αίτηση Εγγραφής (παραλαβή από την γραμματεία του ΙΙΕΚ ΔΕΗ).

Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών: Καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή)  με ωράριο 09:00 – 13:30.