Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Γιατί να επιλέξω το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο

  • Για το Ισχυρό όνομα της ΔΕΗ

  • Γιατί η λειτουργία του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο είναι ενταγμένη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Α.Ε.

  • Γιατί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί το 1950, παράλληλα με τη ΔΕΗ, ως «Τμήμα Εκπαιδεύσεως και Οργανώσεως» έχοντας ως στόχο την επανακατάρτιση του τεχνικού προσωπικού

  • Γιατί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης το 1964 ίδρυσε και λειτούργησε τη Σχολή Μαθητείας, όπου σ’ αυτήν εισάγονταν με εξετάσεις, μαθητές ηλικίας 15-17 ετών οι οποίοι έπειτα από τριετή εκπαίδευση στελέχωναν τις Μονάδες της ΔΕΗ.

  • Γιατί τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΔΕΗ την εμπιστεύονται για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, Φορείς, Υπηρεσίες, Εταιρείες όπως:

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής  και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα.
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.
Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

Απολυτήριο Δημοτικού

Απολυτήριο Γυμνασίου

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Διδακτορικό Δίπλωμα