ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΙΙ

Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τρίτους και εκτός των άλλων είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ και του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο.
Το Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ είναι Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το 1998 με αριθμό 1115956, ως Κέντρο Εθνικής Εμβέλειας στα θεματικά πεδία:

 • Περιβάλλοντος
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Οικονομίας & Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά & Μεταφορών

και διαθέτει Δομές στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τα παρελθόν έχει υλοποιήσει προγράμματα ενταγμένα σε διάφορες δράσεις όπως:

 • Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Περιβαλλοντικό Management
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Υγεία & Πρόληψη Ατυχημάτων
 • Σχεδιασμός με Η/Υ-Συστήματα CAD-Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (ΥΠΑΝ)
 • Χειρισμός εγκαταστάσεων παραγωγής Η.Ε.
 • Διαχείριση & Ασφάλεια δικτύων Φυσικού Αερίου
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ι & ΙΙ
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΣΕΚ

Τελευταία δράση του αποτελεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Κατάρτιση με επιχορήγηση ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της Οικονομίας», που υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας το 2014.