Επίσκεψη των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΔΕΗ στο Βόρειο Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΒΠΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ

Την  Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, στο ανακαινισμένο  και υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στην Πτολεμαΐδα. Η